Energia ja ympäristö


Energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuu monenlaisia ympäristövaikutuksia. Maailmanlaajuisiin ja paikallisiin ympäristövaikutuksiin on kiinnitetty huomiota jo pitkään. Luonnon tilasta huolehtiminen ja yhteiskuntavastuu ovat energia-alaa voimakkaasti suuntaavia tekijöitä.

Ympäristönsuojeluun liittyvät lait ja asetukset ohjaavat energiantuotantoa. Niiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta. Energian tuotantolaitokset vähentävät ympäristön kuormitusta mm. parantamalla puhdistustekniikkaa ja siirtymällä tehokkaampaan ja ilmastoystävällisempään energiatuotantoon. Päästökauppalain tarkoituksena on vähentää kasvihuonepäästöjä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.

Keuruun Lämpövoima Oy:n uusi voimalaitos toimii suunnannäyttäjänä Suomen energiateollisuudessa. Ympäristöystävällinen voimalaitos käyttää lisääntyvässä määrin kotimaisia biopolttoaineita. Tehokas poltto, hukkalämmön talteenotto ja savukaasujen puhdistusjärjestelmä pienentävät laitoksen ympäristökuormituksen murto-osaan entisestä. Keuruun Lämpövoiman asiakkaat saavat siis aitoa vihreää lämpöä.

Lähde: Energiateollisuus

Keuruun Sähkö Oy • Yliahontie 19, 42700 Keuruu • Puhelinvaihde ma-pe 9.00 - 15.00: 020 7879 800
© Keuruun Sähkö 2018. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®