Lämmöntuotanto Keuruulla


Keuruun Lämpövoima Oy tuotti vuonna 2013 noin 75 000 MWh kaukolämpöä ja noin 10 000 MWh sähköä. 98,2 % energiasta tuotettiin kotimaisilla polttoaineilla ja loppuosa öljyllä. Varissaaren voimalaitosalueella käytettiin puupohjaisia polttoaineita ja turvetta yli 80000 MWh. Erillisissä lämpökeskuksissa käytettiin polttoaineena haketta, pellettiä ja öljyä. Haapamäelle valmistui uusi lämpökeskus vuoden 2013 tammikuussa.

Keuruun Lämpövoimalla on kaksi päälämpöverkkoa: Keuruun keskustan ja varuskunta-alueen verkko, jonka pituus on 39 km sekä Haapamäen verkko, jonka pituus on 7 km. Kaukolämpöjohdot on yleensä sijoitettu tie- ja katualueiden reunoihin noin 0,6 metrin syvyyteen. Kaukolämpöverkon läheisyydessä kaivutyöhön ryhtyvän tulee aina paikantaa lämpöjohdot, jotta ne eivät vaurioidu kaivutyössä. Asiakkaan pyynnöstä paikannamme ja merkitsemme Keuruun Lämpövoima Oy:n kaukolämpöjohdot veloituksetta.

 

Keuruun Lämpövoima Oy

Keuruun Lämpövoima on Keuruun Sähkö Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiön tehtävänä on tuottaa ja myydä kaukolämpöä. Tuotettu sähkö myydään pohjoismaiseen sähköpörssiin.

Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto oli noin 7,2 M€ ja henkilökuntaa oli keskimäärin 11 henkilöä. Kaukolämpöverkkoon liittyi 13 uutta asiakasta vuonna
2013. Asiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä 248.

Keuruun Sähkö Oy • Yliahontie 19, 42700 Keuruu • Puhelinvaihde ma-pe 9.00 - 15.00: 020 7879 800
© Keuruun Sähkö 2018. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®