Haapamäen voimalaitos


Keuruun Lämpövoima Oy on rakentanut Haapamäelle 2 MW KPA laitoksen, jolla tuotetaan non 6 GWh lämpöä Haapamäen kaukolämpöverkkoon. Laitos on suunniteltu hakkeen ja turpeen polttoon. Polttoaineen kosteus on 8 - 50 %.

Tekninen kuvaus

 • Polttoainesiilo on betonirakenteinen bunkkeri, jonka pohjassa on tankopurkajat.
 • Tankopurkajia on yhteensä kahdeksan ja ne on jaettu kahteen erilliseen piiriin. Tankopurkajan purkupäässä on kolakuljetin, joka tuo polttoaineen arinan syöttölaitteistolle.
 • Polttoaine pudotetaan giljotiinipellin avulla stoker-syöttimen välisäiliöön. Hydraulisesti toimiva giljotiinipelti toimii ilmalukkona ja palosuojana kuljetinjärjestelmän ja syöttöjärjestelmän välissä.
 • Stoker-ruuvit työntävät polttoaineen arinan yläpäähän. Stoker-syöttimessä on automaattinen sprinklerijärjestelmä, joka toimii palosuojana lämpötilan noustessa liian korkeaksi.
 • Palaminen tapahtuu arinalla, joka on tyypiltään hydraulisesti liikkuva porrasarina.
 • Palamisilmaa säädetään taajuusmuuntajakäyttöisillä puhaltimilla.
 • Arinalta palokaasut johdetaan tulipesän kautta konvektio-osaan, jossa Laka PS -kattila ottaa kaasuista lämmön talteen (savukaasun lämpötila laskee ~1000 °C -> 200–150 °C).
 • Savukaasut puhdistetaan Multisykloni-osassa, josta savukaasupuhallin puhaltaa palokaasut savukanavaa pitkin savupiippuun.
 • Arina pudottaa tuhkan arinan alla olevalle tuhkavesikolakuljettimelle.
 • Multisyklonilla erotettu lentotuhka pudotetaan suoraan tuhkavesikolakuljettimelle.
 • Tuhkakola siirtää arina- ja lentotuhkan tuhkalavalle.
 • Lämpö siirretään pumpuilla kaukolämpöverkkoa myöten asiakkaille.
 • Laitosta ohjaa automaatiojärjestelmä. Automaatiojärjestelmää voi operoida sekä paikallisesti että kauko-ohjauksella Varissaaren valvomosta.

Mallikuvia voimalasta

Keuruun Sähkö Oy • Yliahontie 19, 42700 Keuruu • Puhelinvaihde ma-pe 9.00 - 15.00: 020 7879 800
© Keuruun Sähkö 2018. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®